Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê Tốt nghiệp năm 2018

Email In PDF.

Nhắc nhở nộp báo cáo thống kê Tốt nghiệp năm 2018

Hiện nay đã có kết quả thi TNTHPT quốc gia năm học 2017 - 2018

Bộ phận Thống kê Sở đề nghị các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố nhập số liệu học sinh tốt nghiệp lên hệ thống Online và gửi về Bộ phận Thống kê Sở.

 

Danh mục

Đăng nhập