Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo nhận sách "Lịch sử Đảng bộ" tỉnh Bến Tre

Email In PDF.

Số lượng phân bổ sách như sau:

- Mỗi Phòng GD&ĐT: 2 quyển, đồng thời nhận về phát cho các trường THCS (mỗi trường 2 quyển)

- Các trường THPT: mỗi trường 2 quyển

Các đơn vị đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (liên hệ với cô Mai) để nhận sách. Thời hạn từ 13/6-29/6/2018.

 

Danh mục

Đăng nhập