Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Báo cáo thống kê cuối năm (SMAS)

Email In PDF.

Hiện tại trên hệ thống online đã có mẫu báo cáo thống kê cuối năm (SMAS), đề nghị các Phòng GD&ĐT triển khai thực hiện, các đơn vị trực thuộc Sở nhập số liệu trên hệ thống và gửi về Sở GD&ĐT.

 

Danh mục

Đăng nhập