Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo nhận Thư chức mừng năm mới 2018

Email In PDF.

Văn phòng Sở  thông báo đến Phòng Giáo dục các huyện, Thành phố Bến Tre, các đơn vị trực thuộc Sở đơn vị nào chưa nhân Thư chức mừng năm mới 2018 của TỈNH ỦY, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN, ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH BẾN TRE.

Liên hệ nhận tại phòng Bảo vệ Sở Giáo dục từ 09/02/2018 đến hết ngày 14/02/2018.

 

Danh mục

Đăng nhập