Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Đề thi tham khảo thi THPT Quốc gia năm 2018

Email In PDF.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Đề thi tham khảo kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX download đề thi theo một trong các link bên dưới và cung cấp cho tổ bộ môn, các em học sinh lớp 12 để tham khảo chuẩn bị cho kỳ thi.

Link 1:

https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx?ItemID=5279

Link 2:

http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Cong-bo-14-de-thi-tham-khao-cho-ky-thi-quoc-gia-2018-post183293.gd

Link 3:

http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/tuyen-sinh/de-thi-minh-hoa-ky-thi-thpt-quoc-gia-2018-425534.html

Link 4:

https://tuoitre.vn/cong-bo-de-thi-tham-khao-thpt-quoc-gia-2018-20180124104653482.htm

 

 

 

Danh mục

Đăng nhập