Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Tổng quan

Email In PDF.

Giới thiệu Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bến Tre nằm bên bờ hồ Trúc Giang, thành phố Bến Tre.

- Địa chỉ: số 25, Lê Quý Đôn, phường 2, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

- Điện thoại Văn phòng Sở: (0275) 3 822  217

- Fax: (0275) 3 825 090

- Email Văn phòng Sở: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở GD&ĐT Bến Tre

Bí thư: Lê Ngọc Bữu

Phó Bí thư:

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra: Nguyễn Văn Bé

Ủy viên Ban Thường vụ: Phạm Nghi Tiện

Ủy viên Ban Thường vụ: La Thị Thúy

Ban Giám đốc Sở GD&ĐT Bến Tre

1. Giám đốc: Ông Lê Ngọc Bữu

Phụ trách chung, điều hành công việc toàn ngành. Phụ trách: Tổ chức cán bộ, Thanh tra, Kế hoạch-Tài chính.
Điện thoại: (0275) 3 823 296;  0913 956 651;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phó Giám đốc: TS  Lê Văn Chín

Phó Giám đốc thường trực, điều hành công việc cơ quan Sở, thay Giám đốc giải quyết công việc chung khi Giám đốc đi vắng. Phụ trách: Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Văn phòng Sở. Chỉ đạo thực hiện phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học, Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Giồng Trôm, Bình Đại.
Điện thoại: (0275) 3 823 294; 0918 405 061; Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phó Giám đốc:

4. Phó Giám đốc: ThS La Thị Thúy

Phụ trách: Phòng Chính trị, tư tưởng, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ. Theo dõi, chỉ đạo ngành GD&ĐT các huyện: Châu Thành, Mỏ Cày Bắc.
Điện thoại: (0275) 3 811 983;  0913 786 660;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Các phòng, Thanh tra Sở

1. Phòng Giáo dục mầm non:
Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình
Phó Trưởng phòng: Bà Đoàn Thị Mai Hương
Điện thoại: (0275) 3 826 131;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

2. Phòng Giáo dục tiểu học:
Trưởng phòng : Ông Trần Văn Liêm
Điện thoại: (0275) 3 826 130;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

3. Phòng Giáo dục trung học:
Trưởng phòng : Ông Cao Minh Sơn
Phó Trưởng phòng: Ông Nguyễn Minh Chí
Phó Trưởng phòng: Ông Lê Hoàng Minh
Điện thoại: (0275) 3 829 699;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

4. Phòng Giáo dục thường xuyên
Trưởng phòng : Bà Trần Thị Nho
Điện thoại: (0275) 3 817 276;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

5. Phòng Chính trị, tư tưởng
Trưởng phòng : Ông Lê Thành Đông
Điện thoại: (0275) 3 811 983

6. Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và Công nghệ thông tin:
Trưởng phòng : Ông Võ Thanh Vương Đạo
Phó Trưởng phòng: Ông Tạ Minh Quang
Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Thành Nhân
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Thanh
Điện thoại: (0275) 3 811 695;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

7. Thanh tra Sở:
Quyền Chánh thanh tra: Ông Phạm Văn Hùng
Phó Chánh thanh tra: Ông Trần Văn Nguyện
Phó Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Trung Bắc
Điện thoại: (0275) 3 823 293;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

8. Phòng Tổ chức cán bộ:
Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Bé

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Bé Hai
Điện thoại: (0275) 3 825 004;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

9. Phòng Kế hoạch-Tài chính:
Trưởng phòng: Ông Lý Chí Hùng

Phó Trưởng phòng: Ông Võ Văn Nhiên
Phó Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng
Điện thoại: (0275) 3 829 698;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

10. Văn phòng Sở:
Chánh văn phòng : Ông Nguyễn Ngọc Nam

Phó Chánh văn phòng: Ông Dương Minh Việt
Phó Chánh văn phòng: Ông Võ Quốc Khanh
Điện thoại: (0275) 3 822 217
Fax: (0275) 3 825 090;  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

Danh mục

Đăng nhập