Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo về việc công bố điểm thi THPT Quốc gia

Email In PDF.

Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre sẽ công bố điểm thi THPT Quốc gia năm học 2016-2017 trên địa chỉ http://tracuudiem.bentre.edu.vn ngay sau khi hoàn thành các qui trình chấm thi, đối sánh điểm thi theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sở sẽ tiếp tục thông báo thời gian công bố điểm và cung cấp các link tra cứu điểm chính thức trên website http://bentre.edu.vn của Sở (miễn phí).

Đề nghị các điểm đăng ký dự thi thông báo cho thí sinh được biết để theo dõi và tự tra cứu điểm thi của mình như thông báo trên.

 

Danh mục

Đăng nhập