Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

12. Thủ tục Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia:

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1.  Nhà trường tiến hành tự kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chuẩn của mức độ 1 hoặc mức độ 2 được quy định 12. Thủ tục Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia: tại Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia, báo cáo kết quả với Ủy ban nhân dân xã làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

Bước 2.  Đoàn kiểm tra cấp huyện (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Ủy  ban nhân dân cấp huyện. Nếu thấy nhà trường đã đạt chuẩn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện làm văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá.

Bước 3.  Đoàn kiểm tra cấp tỉnh (gồm đại diện các cơ quan chức năng có liên quan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định) tiến hành thẩm định kết quả kiểm tra, đánh giá của cấp xã và cấp huyện, báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Nếu thấy nhà trường đạt chuẩn ở mức nào thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định công nhận và cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia ở mức độ đó. Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo mẫu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp thẩm định kết quả kiểm tra đánh giá tại trường đăng ký.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Báo cáo của nhà trường về quá trình xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia theo từng tiêu chuẩn được quy định tại Quy chế.

2. Văn bản đề nghị công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký.

3. Biên bản kiểm tra trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

- Thời hạn giải quyết: Quy chế không xác định. Thực tế địa phương hàng năm tiến hành công nhận 2 lần (tháng 6 và 12)

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức           

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

- L phí: Không 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không  

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 36/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/7/2008 của Bộ Giáo dục và đào tạo Ban hành quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

File đính kèm:
Download this file (QD36-2008-BGDDT.doc)QD36-2008-BGDDT.doc[ ]98 Kb

Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập