Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

8. Thủ tục Thẩm định hồ sơ sáp nhập, chia tách trường

Email In PDF.

8. Thủ tục Thẩm định hồ sơ sáp nhập, chia tách trường Trung học Phổ thông công lập hoặc tư thục:

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức, cá nhân xin thành lập trường chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường theo quy định.

Bước 2. Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thị xã Bến Tre. Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung.

+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì chuyên viên hẹn ngày nhận. 

Bước 3. Giải quyết hồ sơ. Chủ trì cùng các Sở: Sở Kế họach đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ xin sáp nhập, chia tách trường.

- Sở Giáo dục và Đào tạo lập Tờ trình gởi Sở Nội vụ trình UBND tỉnh .

Bước 4. Đến hẹn và trả kết quả tại Phòng Tổ chức cán bộ - Sở Giáo dục và Đào tạo tại số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thị xã Bến Tre.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và đào tạo Bến Tre.

- Thành phần số lượng hồ sơ:

1. Đơn xin sáp nhập, chia tách trường

2. Luận chứng khả thi

3.  Đề án tổ chức và họat động.

4. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến bố trí làm Hiệu trưởng

- Số lượng hồ sơ:  5 bộ

-Thời hạn giải quyết: giải quyết trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cá nhân (Đối với trường tư thục)

+ Tổ chức (Đối với trường công lập)                                                                

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre.

- Kết qủa thực hiện thủ tục hành chính:

+ Giấy phép (Đối với trường tư thục)

+ Quyết định hành chính (Đối với trường công lập)           

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường trung học;

- Đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội;

- Bảo đảm quyền lợi nhà giáo và người học;

        - Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

 

Danh mục

Đăng nhập