Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

7. Thủ tục nhận giáo viên thuyên chuyển từ các tỉnh khác về:

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo. số 25 Lê Quý Đôn, phường 2, thị xã Bến Tre. Hồ sơ phải đầy đủ, nếu chưa đầy đủ thì yêu cầu bổ sung.

Bước 3: Kiểm tra và giải quyết hồ sơ.

Bước 4: Có văn bản trả lời kết quả tiếp nhận hay không tiếp nhận cho  giáo viên ngoài tỉnh xin chuyển công tác về ngành giáo dục và đào tạo Bến Tre

- Cách thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Thành phần số lượng hồ sơ:

1. Đơn xin thuyên chuyển  có ý kiến của cơ quan quản lý trực tiếp.

2. Bản tự nhận xét, đánh giá của viên chức trong thời gian công tác tại đơn vị.

3. Phiếu nhận xét, đánh giá của thủ trưởng đơn vị đối với viên chức trong thời gian công tác tại đơn vị.

4. Giấy khám sức khoẻ của cơ quan y tế cấp huyện, hoặc tương đương trở lên (không quá 6 tháng ) kể từ ngày nhận hồ sơ.

5. Sơ yếu lý lịch mẫu 2a/BNV/2007 có xác nhận của thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý.

6. Bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ (nếu có) có công chứng.

7. Quyết định lương đang hưởng (bản sao).

8. Công văn đồng ý cho thuyên chuyển của Sở Nội vụ tỉnh  giáo viên  đang công tác

9. Quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm ngạch (bảo sao có công chứng)

- Số lượng hồ sơ:   01 (bộ)

- Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: văn bản đồng ý tiếp nhận hoặc không tiếp nhận

- Lệ phí: không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Quyết định 2364/QĐ-UBND ngày 20/11/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre Ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức,quản lý cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bến Tre

+ Hướng dẫn số 15/HDLT ngày 20/10/2005 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Nội vụ về việc điều động,biệt phái và thuyên chuyển viên chức

 

Danh mục

Đăng nhập