Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

5. Đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp:

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trường  chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo số 25 lê Qúy Đôn, Thị xã Bến Tre. Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:

           + Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu bổ sung.

           + Nếu hồ sơ hợp lệ thì hẹn ngày nhận kết quả. 

Bước 3:  Kiểm tra giải quyết hồ sơ theo thời gian quy định;    

Bước 4: Đến hẹn nhận kết quả tại  Phòng Giáo dục chuyên nghiệpSở Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Tờ trình đăng ký mở ngành đào tạo: nêu khái quát nhiệm vụ của nhà trường; lý do mở ngành (nhu cầu xã hội, địa phương); thời điểm mở ngành; các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo ngành định mở.

2. Đề án mở ngành đào tạo. (đóng thành tập có dấu giáp lai)

3 .Công văn của cơ quan chủ quản trường có ý kiến chấp thuận về mở ngành đào tạo.

- Số lượng hồ sơ:       02 bộ                        

- Thời hạn giải quyết:  05 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  Sở Giáo dục và Đào tạo

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính:

Công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến về việc mở ngành đào tạo, kèm theo Phiếu dõi thủ tục và quy trình đăng ký mở ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (dùng cho công tác quản lý)

- Lệ phí: Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp (Mẫu 2)

- Chương trình chi tiết môn học (Mẫu 3)

- Danh sách giáo viên tham gia đào tạo (Mẫu 4)

- Hồ sơ trích ngang giáo viên thỉnh giảng (Mẫu 5)

- Bảng kê cơ sở vật chất phục vụ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp(Mẫu 6)

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Công  văn số 2065/ BGD&ĐT ngày 17/3/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

Danh mục

Đăng nhập