Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

3. Đình chỉ hoạt động trường trung cấp chuyên nghiệp:

Email In PDF.

- Trình tự thực hiện:

Bước 1. Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra Nhà nước, thanh tra tình trạng thực tế của trường Trung cấp chuyên nghiệp khi có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật.

Bước 2. Đoàn thanh tra báo cáo kết luận thanh tra,  phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thanh tra về Bộ Giáo dục và Đào tạo và trình phương án xử lý.

 Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định.

- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hình chính nhà nước.

- Thành phần, số lượng hồ sơ: Văn bản báo cáo kết luận thanh tra, phương án xử lý và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của nhà giáo và người học.

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ                     

- Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân , tổ chức

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giáo dục và đào tạo

- Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

- Lệ phí:  Không

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-Vi phạm các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục ở mức độ phải đình chỉ

-Vì lý do khách quan không bảo đảm hoạt động bình thường của cơ sở giáo dục

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 43/2008/ QĐ-BGDĐT  ngày 29  tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc “Ban hành Điều lệ trường Trung cấp chuyên nghiệp.

 

Danh mục

Đăng nhập