Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tư ban hành Quy chế thi THPT quốc gia

Email In PDF.

T

Thông tư 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 ban hành Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. 

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm.

Thông tư 04/2018/TT-BGDĐT ngày 28/2/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Nội dung chi tiết đề nghị xem tại tệp đính kèm.

 

Danh mục

Đăng nhập