Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Danh mục thủ tục hành chính

Email In PDF.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẾN TRE

 

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

1

Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông)

2

Cho phép hoạt động giáo dục đối với trường trung học phổ thông

3

Sáp nhập, chia, tách trường trung học phổ thông

4

Giải thể trường trung học phổ thông (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường)

5

Thành lập Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh

6

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

7

Giải thể Trung tâm giáo dục thường xuyên

8

Xếp hạng Trung tâm giáo dục thường xuyên

9

Thành lập, cho phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

10

Sáp nhập, chia tách trung tâm ngoại ngữ, tin học

11

Giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

12

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục

13

Công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi đối với đơn vị cấp huyện

14

Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

15

Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia

16

Công nhận trường Trung học đạt chuẩn quốc gia

17

Chuyển trường đối với học sinh THPT

18

Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học

19

Thành lập trường THPT chuyên công lập, cho phép thành lập trường THPT chuyên tư thục

20

Cho phép trường THPT chuyên hoạt động giáo dục

21

Cấp chứng nhận trường tiểu học đạt kiểm định chất lượng giáo dục

22

Cấp giấy chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (trường trung học bao gồm: Trường THCS, THPT, THPT có nhiều cấp học; trường chuyên

23

Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên

24

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

25

Cấp chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục

26

Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

27

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

28

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

29

Tổ chức lại, cho phép tổ chức tại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

30

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục

31

Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục không vì lợi nhuận

32

Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

33

Đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

34

Cho phép trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục

35

Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài

36

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc thiểu số

37

Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh THPT là người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

38

Xét, cấp học bổng chính sách

39

Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

40

Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại

41

Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục

42

Sáp nhập, chia tách trường trung cấp sư phạm

43

Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp)

44

Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

45

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

46

Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp

47

Thành lập phân hiệu trường trung học sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục

48

Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu)

49

Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (theo yêu cầu của tổ chức , cá nhân đề nghị thành lập trường)

50

Cho phép Trường Trung học phổ thông hoạt động trở lại

51

Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại

52

Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên

53

Giải thể trường trung học phổ thông chuyên

54

Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại

55

Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hoà nhập hoạt động trở lại

56

Phê duyệt liên kết giáo dục

57

Gia hạn điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục

58

Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết

59

Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

60

Cho phép hoạt động cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

61

Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

62

Bổ sung điều chỉnh quyết định cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ  sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

63

Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam

64

Giải thể cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

65

Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

66

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

67

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

68 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

69

Chuyển đổi trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông do nhà đầu tư trong nước đầu tư và trường phổ thông tư thục do nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

II. Lĩnh vực: Quy chế thi, tuyển sinh

70

Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia

71

Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia

72

Đặc cách tốt nghiệp trung học phổ thông

73

Thủ tục đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển

III. Lĩnh vực: Hệ thống văn bằng chứng chỉ

74

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ số gốc

75

Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp

76

Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ

 

Danh mục

Đăng nhập