Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông báo địa chỉ trang web của Công đoàn Giáo dục tỉnh

Email In PDF.

Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh thông báo từ nay trở đi các thông tin  chỉ đạo điều hành của CĐGD tỉnh sẽ đăng tải trên địa chỉ

http://cdgdbentre.edu.vn

http://www.cdgdbentre.edu.vn

(lưu ý: địa chỉ  http://congdoangdbentre.hol.es là tạm thời, kể từ hôm nay không dùng để cập nhật thông tin và  sử dụng nữa)

Ban Thường vụ CĐGD tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn giới thiệu cho cán bộ, nhà giáo và người lao động trong đơn vị biết và truy cập