Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC

Email In PDF.

Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề

đối với  công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

File đính kèm:
Download this file (TTLT02_2012.doc)TTLT02_2012.doc[ ]89 Kb
 

Danh mục

Đăng nhập