Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh

Email In PDF.

(GD&TĐ) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa chính thức ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh,  nhằm hạn chế tối đa những biểu hiện thu chi không đúng quy định đối với người học. Với Điều lệ này, Bộ Giáo dục và Đào tạo hi vọng sẽ từng bước chấn chỉnh hoạt động của tổ chức này.

Theo đó, Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh, gồm: Bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện.

Ngoài quy định các khoản không được phép thu, Điều lệ cũng nêu rõ về cơ cấu, nguyên tắc hoạt động và vai trò, kinh phí hoạt động, nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong việc phối hợp với giáo viên, nhà trường để thực hiện các hoạt động giáo dục học sinh.

Tổ chức, cá nhân có hành vi cố ý cản trở việc thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, vi phạm các quy định của Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bảo Minh