Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

(Tham khảo)-Hồ sơ hoạt động thi đua khen thưởng của đơn vị

Email In PDF.

Đây là công văn số 40/HĐTĐKT ngày 04/10/2011 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh yêu cầu Hội đồng thi đua khen thưởng ngành GD và ĐT phải chuẩn bị các nội dung để tiếp đoàn kiểm tra. CĐGD tỉnh đề nghị CĐGD huyện, thành phố và CĐCS trực thuộc  tham khảo (phần 1-trong đó có quy định phải có Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua-khen thưởng) để cùng với đơn vị lập hồ sơ hoạt động thi đua khen thưởng của đơn vị trong năm học 2011-2012.

File đính kèm:
Download this file (VBcuaHDTDKTTinh.pdf)VBcuaHDTDKTTinh.pdf[ ]63 Kb