Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Quyết đinh 1375/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở

Email In PDF.

Ngày 16/10/2007, Tổng LĐLĐ VN đã ban hành Quyết đinh 1375/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung và phạm vi thu - chi ngân sách công đoàn cơ sở

(đính kèm http://www.bentre.edu.vn/attachments/1657_6QD1375-QD-TLD.doc). Khi lập dự toán kinh phí Công đoàn năm 2012 các đơn vị lưu ý các tỉ lệ cho theo quy định của LĐLĐ tỉnh như sau:

Mục chi

Tỷ trọng phân bổ

- Lương, phụ cấp, các khoản phải nộp theo lương của cán bộ chuyên trách công đoàn

- Phụ cấp cán bộ công đoàn không chuyên trách

 

 

30%

Theo quy định của LĐLĐ tỉnh thì tỉ lệ này là 20%

 

- Chi quản lý hành chính

10%

 

-Chi hoạt động phong trào

 

 

- Chi khác

40%

Theo quy định của LĐLĐ tỉnh thì tỉ lệ này là 50%

- Chi thăm hỏi cán bộ, đoàn viên

20%

File đính kèm:
Download this file (6QD1375-QD-TLD.doc)6QD1375-QD-TLD.doc[ ]63 Kb