Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

(Dự thảo) Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI

Email In PDF.

Theo Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XI (đính kèm),  Khoản 2, Điều 24, Chương IV quy định " Công đoàn giáo dục huyện do công đoàn huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thành lập hoặc giải thể sau khi có sự đồng ý của công đoàn tỉnh, thành phố". Như vậy, thời gian tới CĐGD huyện, thành phố sẽ tồn tại hay giải thể là do LĐLĐ huyện, thành phố và tỉnh quyết định, không phải trao đổi với CĐGD tỉnh như Điều lệ hiện hành quy định./.

File đính kèm:
Download this file (DuThao_DieuLeCDVNKhoaXI.doc)DuThao_DieuLeCDVNKhoaXI.doc[ ]250 Kb