Sở Giáo dục và Đào Tạo Bến Tre

Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm ...

Email In PDF.

Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ,viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác

icon Thông tư 78 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm ...


Tin mới hơn:
Tin đã đăng:

 

Danh mục

Đăng nhập